MortensrudTorg Fysioterapi

Helga Vaneks vei 3a. 1281 Oslo

Velkommen til MortensrudTorg fysioterapi

Vi er fem fysioterapeuter med driftsavtale i bydel Søndre Nordstrand og vi prioriterer pasienter fra bydelen. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på Mortensrud Torg 

Du trenger ikke lenger henvisning for behandling hos fysioterapeut.


Vi kan tilby følgende:

-    Fysioterapi for barn og voksne

-    Psykomotorisk fysioterapi for barn og voksne

-    Medisinsk treningsterapi

-    Slyngebehandling (Red Cord)

-    Opptrening etter operasjoner

-    Opptrening etter Idrettsskader

-    Fysiopilates

-    Lymfødembehandling


Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.

Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

 

Ved timebestilling:

Kontakt oss på telefon 22 61 03 79. Legg igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil ringe deg tilbake.


Med Vennlig hilsen

MortensrudTorg fysioterapi

Medlem av:

Kari Toreskaas, Katrin Kruse, Marie Heitmann, Astrid Sunde og Agneta Færestrand

Kari Toreskaas, Katrin Kruse, Marie Heitmann, Astrid Sunde og Agneta Færestrand